Jesteś tutaj:

Historia przedszkola

W sierpniu 1981 roku na stanowisko dyrektora  przedszkola została powołana Teresa Sołoducha. Zatrudniono pracowników. 10 września 1981 roku przedszkole zostało otwarte.
Od 1986 roku funkcję dyrektora pełniła Urszula Kliza. W 1987 roku  na stanowisko zastępcy dyrektora została powołana Anna Pieczniak.
Dla poprawienia sytuacji lokalowej placówki w 1988 roku  przedszkole zostało rozbudowane. Dobudowano kuchnię i zaplecze oraz jedną salę dydaktyczną. Cały budynek został zmodernizowany i obecnie spełnia wymogi nowoczesnego przedszkola. Znajduje się w nim sześć sal dydaktycznych.
Od 2007 roku do 2020 roku funkcję dyrektora pełniła Anna Pieczniak.
Od 2020 roku dyrektorem placówki jest Monika Cieślak. Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 19 nauczycielek i 17 pracowników administracji i obsługi.
10 września  2020 roku przedszkole rozpoczęło czterdziesty rok pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej.

 

Do góry