Jesteś tutaj:

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu przy ul. Lwowskiej 17 powstało w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 od początku jako samodzielna placówka i rozpoczęło funkcjonowanie od września 1981 roku. W 1989 roku ukończono rozbudowę przedszkola. Placówka zyskała dwie sale zajęć oraz zaplecze kuchenne.
Kadra pedagogiczna przedszkola liczy 20 osób łącznie z dyrektorem placówki. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie potrzebne do pracy z dziećmi, w tym:

– 20 nauczycieli posiada tytuł magistra pedagogiki,
– 1 nauczyciel posiada stopień nauczyciela stażysty
– 6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego,
– 3 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego,
– 10 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ponadto nauczyciele posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie:
– oligofrenopedagogika,
– logopedia,
– terapia pedagogiczna,
– kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych,
– edukacja początkowa i terapia dzieci ze SPE,
– nauczanie języka angielskiego,
– zarządzanie w oświacie,
– pedagogika Marii Montessori,
– praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu,
– integracja sensoryczna

W pracy z dziećmi zawsze przyświecała nam zasada: placówka przyjazna dziecku i rodzicom oraz głęboka wiara, że najbardziej opłacalna, także z ekonomicznego punktu widzenia, jest inwestycja w człowieka. Stosujemy różnorodne metody poprzez elementy alternatywnej metody nauki czytania Ireny Majchrzak, metodę Kniessów, P. Dennisona, pedagogikę zabawy, na dobrze ugruntowaną w naszej pracy zarówno z dziećmi, jak i w spotkaniach z rodzicami metodę Weroniki Sherborne. Nasza placówka posiada bogaty księgozbiór literatury dziecięcej i pedagogicznej oraz wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych. Organizujemy wiele ciekawych imprez zarówno w placówce, jak i poza nią.
Są to wycieczki: na terenie miasta, po Roztoczu, wyjazdy do Lublina do Teatru Lalki i Aktora, Teatru Muzycznego, spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizujemy także liczne konkursy, quizy, kiermasze świąteczne, teatrzyki w wykonaniu dzieci – dla dzieci z innych przedszkoli i sąsiadującej z nami szkoły.
W naszej placówce staramy się dać dzieciom możliwość radosnego przeżycia każdego dnia,
a rodzicom – satysfakcję z ich pobytu w przedszkolu. W bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza 200 dzieci.
Od stycznia 2004r. wydajemy gazetkę przedszkolną „ISKIERKA".

Do góry