Dyrektor Przedszkola – mgr Monika Cieślak

Społeczny zastępca dyrektora – mgr Katarzyna Szadkowska


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

mgr Ewa Bartosiak
mgr Sylwia Ćwikła
mgr Katarzyna Drozdowska
mgr Barbara Gorzkowska
mgr Anna Gwozda
mgr Joanna Hutnik
mgr Marzena Jaworska
mgr Joanna Kopciowska + pedagog specjalny
mgr Elżbieta Koziołek-Gębala
mgr Ewa Kuźnia
mgr Dorota Podgórna
lic.   Weronika Radlińska
mgr Dorota Rzemieniuk
mgr Monika Siudak
mgr Marta Staszczuk
mgr Katarzyna  Szadkowska + pedagog specjalny
mgr Paulina Winiarska + nauczyciel j.angielskiego
mgr Halina Zielonka + nauczyciel katecheta

mgr Marzena Grula – logopeda
mgr Ewa Majewska – terapeuta pedagogiczny
mgr Nina Oktaba – psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Edyta Ryń – główna księgowa, referent

Iwona Derkacz – intendent


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Maria Buchaj
Iwona Kliza
Marzena Kliza
Iwona Konarzewska – pomoc nauczyciela
Urszula Koziołek
Alina Nizioła
Wiesława Radlińska
Anna Świszcz
Diana Wójcik

Monika Bondyra – kucharka
Anna Ożga – pomoc kuchenna
Marta Sztafiej – pomoc kuchenna

Marek Malmur – dozorca