p.o. Dyrektor Przedszkola – mgr Monika Cieślak

Społeczny zastępca dyrektora – mgr Katarzyna Szadkowska


NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

mgr Ewa Bartosiak
mgr Sylwia Ćwikła
mgr Katarzyna Drozdowska
mgr Aleksandra Duer + nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
mgr Barbara Gorzkowska
mgr Anna Gwozda
mgr Joanna Hutnik
mgr Marzena Jaworska
mgr Joanna Kopciowska
mgr Elżbieta Koziołek-Gębala
mgr Ewa Kuźnia
mgr Dorota Podgórna
mgr Dorota Rzemieniuk
mgr Monika Siudak
mgr Marta Staszczuk
mgr Katarzyna  Szadkowska + pedagog specjalny
mgr Anna Szczepańska
mgr Paulina Winiarska + nauczyciel j.angielskiego
mgr Halina Zielonka + nauczyciel katecheta


PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Edyta Ryń – główna księgowa

Alina Głąb – referent

Iwona Derkacz – intendent


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Maria Buchaj
Iwona Kliza
Marzena Kliza
Iwona Konarzewska – pomoc nauczyciela
Urszula Koziołek
Alina Nizioła
Wiesława Radlińska
Anna Świszcz
Diana Wójcik
Jolanta Żyła

Monika Bondyra – kucharka
Anna Ożga – pomoc kuchenna
Marta Sztafiej – pomoc kuchenna

Marek Malmur – dozorca