Jesteś tutaj:

Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość radosnego przeżycia każdego dnia, a rodzice satysfakcję z postępów dziecka. Pragniemy aby dzieci uczęszczające do przedszkola czuły się bezpieczne, akceptowane, kochane, miały przyjaciół wśród rówieśników i dorosłych.
Naszym celem jest aby dzieci wychodzące z naszego przedszkola posiadały niezbędną wiedzę i umiejętności oraz były wrażliwe na dobro, piękno i miłość.
Oferujemy naszym przedszkolakom:
ciekawe i atrakcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, spacery, wycieczki po najbliższej okolicy i regionie,
gazetkę przedszkolną ,,Iskierka”, w której publikujemy artykuły dotyczące życia przedszkola, osiągnięć wychowanków, porady dla rodziców
rozwijanie zainteresowań na kółkach: plastycznym, tanecznym, muzycznym, przyrodniczym, eksperymentalnym,
w pracy z dzieckiem wykorzystujemy działanie innowacyjne:

Nasi wychowankowie uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach organizowanych na terenie przedszkola, miasta, regionu i kraju.
Współpracujemy z:

 • placówkami kulturalno-oświatowymi ZDK i MDK,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1,
 • Miejską Biblioteką Publiczną,
 • Biblioteką Pedagogiczną,
 • Urzędem Miasta Zamość,
 • Akademią Zamojską,
 • Szkołą Muzyczną,
 • Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu,
 • najbliższymi Szkołami Podstawowymi,
 • Komendą Straży Pożarnej,
 • Komendą Miejską Policji,
 • Klubem Seniora,
 • Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,
 • przedszkolami miejskimi,
 • zakładami pracy – przedstawicielami różnych zawodów.

Możemy się poszczycić wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną- dziesięciu nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

I. Zajęcia dodatkowe bezpłatne
Religia – grupy: I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII- 2 x w tygodniu
J.angielski – dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie – 2 x w tygodniu

II. Koła zainteresowań
Koło plastyczne – 1 x w tygodniu
Koło taneczne – 1 x w tygodniu
Koło muzyczne – 1 x w tygodniu
Koło artystyczne – 1 x w tygodniu
Koło przyrodnicze – 1 x w tygodniu
Koło eksperymentalne – 1 x w tygodniu
Koło sportowe – 1 x w tygodniu

Kalendarz imprez i uroczystości:

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Powitanie Jesieni
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Święto Niepodległości
 • Międzynarodowy Dzień Misia
 • Mikołajki
 • Jasełka i przedszkolne kolędowanie
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Flagi
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Organizujemy konkursy i przeglądy międzyprzedszkolne:

 • konkurs plastyczny „Uroki zimy”
 • konkurs na orkiestrę przedszkolną „Wesołe granie”
 • przegląd teatrzyków przedszkolnych „Maj teatralny”,
 • Ogólnomiejski Konkurs Bożonarodzeniowy dla Dzieci i Dziadków,
 • Ogólnomiejski Konkurs Wielkanocny dla Dzieci i Dziadków.

Do góry