Jesteś tutaj:

Innowacje i projekty

Innowacje:
„Odkrywamy świat” – innowacja – Zaprosimy dzieci do podróżowania po Polsce, państwach Europy oraz do magicznej Afryki. Wspólnie będziemy tańczyć i grać do znanych ludowych utworów, wielozmysłowo odkryjemy kraje Europy oraz wspólnie zatańczymy afrykańskie rytmy.
 Prowadzące: Dorota Rzemieniuk, Dorota Podgórna

„Zwinne Supersmyki” – innowacja – Doskonalenie sprawności fizycznej, rozwój motoryki dużej i małej. Pokazanie różnych form aktywności ruchowej jako alternatywy spędzania czasu wolnego. 
Prowadzące: Barbara Gorzkowska, Monika Siudak

„Z kulturą mi do twarzy”– innowacja na bazie międzynarodowego projektu edukacyjnego o tym samym tytule) – Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Koordynator: Marta Staszczuk
Prowadzące: wszystkie nauczycielki w grupach

Projekty:
„Oto Hałabała, zna go Polska cała” – ogólnopolski projekt edukacyjny. 
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
Koordynator: Dorota Podgórna
Prowadzące: Dorota Podgórna, Dorota Rzemieniuk, Elżbieta Koziołek-Gębala, Sylwia Ćwikła, Marta Staszczuk

„Choć przedszkolak jeszcze mały, zawód znajdzie doskonały” – ogólnopolski projekt edukacyjny.
Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych oraz uświadomienie pracy w życiu człowieka. W tym roku szkolnym poznamy z dziećmi zawody artystyczne np. piosenkarz, malarz, tancerz. Podczas realizacji zadań będą wykorzystywane różne aktywności umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka.
Koordynator: Dorota Podgórna,
Prowadzące: Dorota Podgórna, Dorota Rzemieniuk, Joanna Hutnik, Katarzyna Szadkowska

„Podróż po Krakowie” – projekt.
Podczas projektu poznamy najpiękniejsze miejsca w Krakowie, legendę o smoku Wawelskim, ekologiczną baśń o 5 smokach oraz zatańczymy rozgrzewkę po krakowsku.
Prowadzące: Dorota Rzemieniuk, Dorota Podgórna

Gramy w zielone- Ogólnopolski projekt ekologiczny dla przedszkoli i klas I-III -zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego; budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Koordynator: Barbara Gorzkowska
Prowadzące: wszystkie nauczycielki w grupach

Do góry