Jesteś tutaj:

Przedszkolny zestaw programów

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

  • Podstawa prawna :
  •  art. 69 ust 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U z 2021 r. poz 1082) w związku z art. 22a ust 6 -8 ustawy
  • z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ,
  • zał nr 1 do rozporządzenia z dn. 14 lutego 2017 r.  (Dz. U. z 2017 poz. 356)
Lp.TytułWydawnictwoAutorNr dopuszczeniaUwagi o realizacji
1.,,Samodzielne- Wszechstronne- Szczęśliwe” Nowa Era autorskiM. Chudzińska Realizowany w gr. III
2.„Przedszkolaki -sprawne dzieciaki” własnyM. StaszczukPM10/06/08/2020Realizowany  na kółku sportowym
3.„Poznaję rzeczywistość, mówię, czytam”własnyK. SzadkowkaPM7/5/08/2012Program realizowany  na zajęciach rewalidacyjnych
4.,,Program wychowania przedszkolnego”autorski
MAC
W. Żaba- Żabińska,
W. Majewska,
 Realizowany w gr IV, V, VI, VII, VIII
5.„Mały plastyk”własnyA.Szczepańska, A. Gwozda Realizowany w gr. V
6.„Bajka”własnyA.Szczepańska, A. Gwozda Realizowany w gr. V
7.„Czyste powietrze wokół nas”- ogólnopolski program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnychautorskiInstytut Matki i Dziecka 2000 Realizowany w grupie VI, VII, VIII
8.Program współpracy ze szkołą
„Będę uczniem – mój lepszy start w szkole”
własnyK. SzadkowskaPM7/3/08/2013Realizowany w grupie dzieci najstarszych
9.Program nauczania religii
„TAK dla Jezusa”
autorskiE. Kondrak,
D.Kurpiński,
J.Snopek Jedność
AZ-0-01/20  Realizowany na zajęciach z katechezy w grupach dzieci
6 – letnich
10.Program nauczania religii „ Kochamy dobrego Boga”autorskiKomisja Wychowania Katolickiego KEP. Jedność   AZ-0-01/10

Realizowany na zajęciach z katechezy w grupach dzieci
3,4,5 – letnich
11„Ich spreche Deutsch” Program nauczania języka niemieckiego w przedszkolu w grupie dzieci sześcioletnichwłasnyM. SiudakPM10/03/08/2021Realizowany w grupie VII
12„Już w przedszkolu dzieci wiedzą……czyli jak rozbudzić u dzieci zainteresowania
zawodowe”.
własnyM. Cieślak  PM7/10/2/2018/2019  Realizowany we wszystkich grupach wiekowych
13.Przyjaciele Zippiego – program międzynarodowyautorskiKarolina Egar   Realizowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne
14.„Mały artysta”- program rozwijający aktywność artystyczna dzieciwłasnyK. Szadkowska J. HutnikPM10/05/08/2021realizowany w gr. VI
15„Skąd się biorą produkty ekologiczne”autorskiSANEPID Realizowany w gr. III, VI  
16„Odkrywamy świat”- program innowacyjnywłasnyD. Podgórna
D. Rzemieniuk
PM10/06/08/2021Realizowany w gr IV
17.„Sprawne rączki”- program dla dzieci w wieku przedszkolnymwłasnyJ. KopciowskaPM10/04/08/2021Realizowany w grupie II  
18.„Zwinne supersmyki” – program dla dzieci sześcioletnich rozwijających aktywność fizyczną oraz sprawność motorycznąwłasnyB. Gorzkowska M. SiudakPM10/02/08/2021Realizowany w grupie VII
19. „Muzykalne przedszkolaki ”- program zajęć dodatkowych rozwijający zainteresowania muzycznewłasnyB. Gorzkowska J. HutnikPM10/01/08/2021Realizowany w grupie VII
20.Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli i klas zerowychautorskiMariola Bogucka Dorota Łoś Realizowany we wszystkich grupach na zajęciach j. angielskiego
21.„Tańce połamańce”. Program koła tanecznegowłasnyD.Rzemieniuk
D.Podgórna
PM10/07/08/2020Realizowany w gr. IV
22.„Matematyczne przygody w świecie przyrody”D. PodgórnaPM10/03/08/2020Realizowany w gr. IV
23.„Program zajęć logorytmicznych”własnyE. Koziołek-GębalaPM10/05/08/2020Realizowany w gr. I

Do góry